Baş Editör(ler)

 

 

 

Editor

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editor Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

15 Ağustos 2021,  Samsun/ Türkiye


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Samsun/ Türkiye, 15 Ağustos  2021
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Sinan Bakır  
Garip Ve İkinci Yeni Şiirinin Kaynakları

 25, Ss, 1-33

Sources of Garip and İkinci Yeni Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut423
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Taner Tunç  
Gülşen-i Edeb Dergisi Üzerine Bir İnceleme

 25, Ss, 33-44

An Analysis On The Gülşen-i Edeb Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut428
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yunus Kaplan  
Nihâdî’nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi

 25, Ss, 45-70

Poetic Translation Of Qasidah Al-Burdah By Nihadi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut430
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Osman Kufacı  
Divan Şairinin Gözünden Çiftçi-Köylü Portresi

 25, Ss, 71-106

A Portrait of the Farmer-Peasant from the Perspective of Divan Poets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut426
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Merve Demirbaş  
Ağız Sözlükleri

 25, Ss, 107-123

Dialect Dictionaries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut431
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hasan Çağrı Ölçücü  
Tahtacı Ağzının Çanakkale Yerli Ağızları İçindeki Yeri

 25, Ss, 124-133

The Place of Tahtaci Dialect in Local Dialects of Canakkale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut434
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Burak Yıldırım -  
Çini Sanatı Alanında, “Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi” ne Dâhil Edilmesi Önerilen Bir Sanatkâr: Efsane Mehmet

 25, Ss, 134-146

An Artist Recommended to be İncluded in the "List of Living Human Treasures" in the Field of Tile Art: Legend Mehmet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut433
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hakan Çelikten  
Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Türk Rap Müzik Kültürü

 25, Ss, 147-158

Language-Culture Relation Turkish Rap Music Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut439
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Elif Şebnem Demirci  
Bekçi Destanı’na Gizlenmiş Nasreddin Hoca Fıkraları

 25, Ss, 159-177

Nasreddin Hodja Jokes Hidden in Bekçi Destanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut441
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ayşe Sandıkkaya Aşır  
Ahmet Mithat Efendi’nin Çengi, Arnavutlar- Solyotlar ve Müşahedat Romanlarında Anlatıcının Konumu

 25, Ss, 178-187

The Place of Narrator In Ahmet Mithat Efendi’s Çengi, Arnavutlar- Solyotlar and Müşahedat Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut429
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Pelin Dimdik Emeksiz  
Tezer Özlü’nün Romanı “Çocukluğun Soğuk Geceleri” Üzerine Psikolojik Bir İnceleme

 25, Ss, 188-206

A Psychologıcal Investıgatıon on Tezer Özlü's Novel "Çocukluğun Soğuk Geceleri"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut446
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Faruk Dündar  
Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Bereketli Topraklar Üzerinde Romanındaki Köylüler ve Japon Edebiyatı’ndaki Burakuminler

 25, Ss, 207-216

A Comparative Study: The Peasants in the Novel, Bereketli Topraklar Üzerinde and the Burakumin in Japanese Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut443
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mustafa Uğurlu  
Arketipsel Eleştiri Bağlamında Puslu Kıtalar Atlası

 25, Ss, 217-235

Puslu Kıtalar Atlası In The Context Of Archetypal Criticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut427
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Asena Tokgözlü  
Kemal Varol’un Küfran Adlı Şiirinden Romana Yolculuk: Âşıklar Bayramı

 25, Ss, 236-250

Journey To The Novel From Kemal Varol’s Poem Titled Küfran: Âşıklar Bayramı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut438
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |