Baş Editör(ler)

gf
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Aralık  2013
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Pınar Derya Arıç  
90’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE POPÜLER MÜZİĞİN TÜRKÇENİN YOZLAŞMASINDAKİ ROLÜ

 4, Ss, 5-11

ROLE OF POPULAR MUSIC IN DEGENERATION OF TURKISH FROM THE 90s TO TODAY

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Tuğrul Balaban  
KURTAĞZI BAĞLAMA GELENEĞİ VE DİNÎ DAYANAĞI ÜZERİNE: AMASYA İLİ ÖRNEĞİ

 4, Ss, 12-17

TRADITION OF TYING WOLF’S MOUTH AND IT’S BASE IN RELIGION, AN EXAMPLE OF THE CITY AMASYA

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Fatih Başpınar  
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN SON SEFERİNE DAİR BİR MESNEVİ: MERÂHÎ’NİN “FETHNÂME-İ SEFER-İ SİGETVAR” ADLI ESERİ

 4, Ss, 18-74

A MATHNAWI ABOUT SULEYMAN THE MAGNIFICIENT’S LAST WAR: MERAHI’S “FETHNAME-I SEFER-I SIGETVAR”

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Muhittin Eliaçık  
BAZI BELAGAT KİTAPLARINDA TECNÎS HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

 4, Ss, 75-86

A RESEARCH ABOUT TECNİS ON MAIN RHETORIC BOOKS

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Veysel Ergin  
HİSAR İLE TÜRK EDEBİYATI DERGİLERİNDEKİ SANAT VE EDEBİYAT TEORİSİ YAZILARININMUKAYESESİ ÜZERİNE

 4, Ss, 87-117

COMPARISON OF THE THEORY OF ART AND LITERATURE WRITINGS IN HISAR AND TURKISH LITERATURE MAGAZINES

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Abdulvahap Özer- Talat Aytan- Nail Güney- Muhammet Can  
BEKİR YILDIZ’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ VE “KAÇAKÇI ŞAHAN” ADLI HİKÂYESİNİN TAHLİLİ

 4, Ss, 118-127

THE PLACE OF BEKIR YILDIZ IN TURKISH LITERATURE AND AN ANALYSIS OF HIS STORY “KAÇAKÇI ŞAHAN” (SMUGGLER ŞAHAN)

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ömer Saraç  
DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN HİKÂYESİNDE SOSYAL GÖSTERGELER AÇISINDAN KÜLTÜR KODLARI VE ANLAM KALIPLARI

 4, Ss, 128-137

THE CULTURAL CODES AND MEANING PATTERNS IN TERMS OF SOCIAL INDICATORS IN THE STORY OF BOGACH KHAN SON OF DİRSE KHAN

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yaşar Şimşek  
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN JÖN TÜRK ROMANINDA KADINA BAKIŞ VE FEMİNİZM DÜŞÜNCESİ

 4, Ss, 138-152

OVERVIEW OF WOMEN AND FEMINIST THOUGHT AT THE YOUNG TURKS NOVEL OF AHMET MİTHAT EFENDİ

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bünyamin Taş  
GERÇEK BİR ŞİİR HIRSIZI ŞERÎFÎ VE ÇALINTI DİVANI

 4, Ss, 153-162

AS A REAL POEM THIEF ŞERIFI AND HIS STOLEN DIVAN

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salih Okumuş-Halime Barış  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KRASNİÇ, Daver; (2007). “Çevren” Dergisi’nin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebi Etkinlikleri (1973-1991), Prizren: BAL-TAM Yay., 412 s., ISBN: 978 9951 8608-7-1

 4, Ss, 163-167Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nuh Tozlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GUMİLEV, L. N. (2003), ETNOGENEZ HALKLARIN ŞEKİLLENİŞİ, YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞLERİ, İngilizce’den çeviren: D. Ahsen Batur, İstanbul: Selenge Yayınları, 523 s., ISBN: 9758839020.

 4, Ss, 168-182Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |