Baş Editör(ler)

vsz
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Haziran  2014
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Dilara Pınar ARIÇ  
YUNUS EMRE DİVANINDA CAN KELİMESİ ÜZERİNE

 5, Ss, 1-13

UPON THE WORD “CAN” IN YUNUS EMRE’S DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yakup YILMAZ  
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI MESELESİ

 5, Ss, 181-192

ISSUE OF ORTHOGRAPHY OF FOREIGN PROPER NOUNS IN AZERBAIJAN AND TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Cavit GÜZEL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildirileri (Kırşehir, 1314 Mayıs 2013), 2 Cilt, Haz. Doç. Dr. Salahaddin Bekki, Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, Kırşehir, 2013.

 5, Ss, 193-195


Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nuh TOZLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Balcı, Mustafa (2014), Türkçe–Arsça İlişkileri Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir İnceleme, Çizgi Kitabevi Yayınları, 158 s., Konya

 5, Ss, 196-200


Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Cihan ÇAKMAK  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER

 5, Ss, 15-53

A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Özkan DAŞDEMİR  
18. YÜZYILA AİT BİR RİSALEYE GÖRE MIKNATISIN DİNSEL-BÜYÜSEL VE TIBBİ İŞLEVLERİ

 5, Ss, 54-68

RELIGIOUS-MAGIC AND MEDICAL FUNCTIONS OF THE MAGNET ACCORDING TO A 18TH-CENTURY TREATISE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salih DEMİRBİLEK  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE “DELİLER” VE BUNLARIN DEDE KORKUT OĞUZNÂMELERİNE YANSIMASI

 5, Ss, 69-77

THE CRAZİES IN TURKİSH CULTURE AND THEIR REFLECTION TO OGUZNAMES OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Taner GÜÇLÜTÜRK  
KOSOVA TÜRK ÇAĞDAŞ EDEBİYATINDA REŞİT HANADAN’IN ÖYKÜ VE ROMAN YARATICILIĞI REŞİT HANADAN

 5, Ss, 78-108

ON MODERN TURKISH LITRATURE IN KOSOVO AND THEIR STORY AND NOVEL CREATIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Turgut KOÇOĞLU  
HİNDİSTAN’IN RAMPUR RAZA KÜTÜPHANESİ’NDEKİ EDEBİYATLA İLGİLİ TÜRKÇE EL YAZMALARI ÜZERİNE NOTLAR

 5, Ss, 109-121

NOTES ON LITERATURE-RELATED TURKISH MANUSCRIPTS IN RAMPUR RAZA LIBRARY, INDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mustafa Said KURŞUNOĞLU  
AŞKIN DİLİ: OĞUZ LEHÇESİ

 5, Ss,

THE LANGUAGE OF LOVE: OĞUZ DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yakup POYRAZ - Mustafa Sefa ÇAKIR  
TAŞKÖPRÎZADE KEMALEDDİN MEHMED VE ŞERH-İ EHADİS-İ ERBAİN ADLI ESERİ

 5, Ss, 131-140

TASKOPRIZADE KEMALEDDİN MEHMED AND HIS WORK NAMED COMMENTARY OF THE FORTY HADITH
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ömer SARAÇ  
TÜRK DESTANLARINDA İNTİKAM MOTİFİ

 5, Ss, 141-150

THE MOTIF OF REVENGE IN TURKIC EPICS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ali Kemal ŞAŞ  
SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN TUHFETÜ’L-ERÎBİN-NÂFİ’A LİR-RÛHÂNÎ VE’T-TABÎB

 5, Ss, 151-180

LEXİCOLOGY OF TUHFETÜ’L-ERÎBİN-NÂFİ’A LİR-RÛHÂNÎ VE’T-TABÎB
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |