Son Sayı


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Nuh Doğan


Editör(ler)

Doç. Dr. Turan Güler & Uzm. Betül Güvendi


Samsun   2023
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Şerife Çağın  
Halit Ziya’nın Hikâyelerinde İzmirli Kızlar ve Kadın Tasvirlerinde Estetik Kırılma
Women From İzmir In Halit Ziya's Stories And The Aesthetıc Break In The Depıctıon of Women
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut572

Sait Kılıç  
Memduh Şevket Esendal'ın Eserlerinde Çocuklar
Children In The Works of Memduh Şevket Esendal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut581

Yasemin Mumcu & Mustafa Temizsu  
Emine Semiye'nin Teârüf-i Müslimîn Sayfalarında Rusyalı Müslüman Kadınlarla Muhaberesi
Emine Semiye'nin Teârüf-i Müslimîn Sayfalarında Rusyalı Müslüman Kadınlarla Muhaberesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut579

Serkan Türkoğlu  
Şem‘î’nin Manzum Kasîde-i Nûniyye Tercümesi
Şem‘î’s Poetic Translation of Qasîda al-Nûniyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut588

Buse Gizli  
Memlûkler ve Memlûk-Kıpçak Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Kaynakça Araştırması
A Referenced Research On The Studıes On The Mamluks and The Mamluk-Kıpchak Turkısh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut591

Birten YILDIZ  
Âşıkların Gözünden Toprak Motifi
Soil Motif Through The Eyes of Minstrels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut570

Özlem Nemutlu  
Polisiye Romanlarda Hemşireler
Nurses in Detective Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut589

H. Harika Durgun  
Halide Edib'in Son Eseri Romanının Tefrika ile Kitap Baskıları Arasındaki Farklar
Differences Between The Serial And Book Editions Of Halide Edib’s Novel Son Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut577

Ahmet Dağlı & Birten Yıldız  
Kültürel Bir Değerin Endüstrileştirilmesi: Ramazan ve Reklam
Industrialization of a Cultural Value: Ramadan and Advertisement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut598

Salih Okumuş &Esra Baştaş  
Yeni Tarihselcilik Bağlamında Orhan Pamuk’un Veba Geceleri Romanında Günümüz Parodisi
Today’s Parody ın Orhan Pamuk’s Novel Plague Nights ın the Context of New Historicalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut594

Yasemin Cevahir -  
Anlamın Üç Yüzü, Cevdet Bey ve Oğulları Romanında İdeleştirme
Anlamın Üç Yüzü, Cevdet Bey ve Oğulları Romanında İdeleştirme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut593

Ahmet Dağlı  
Digitalization Of Public Culture And A Culture Transfer Method: Sanalköy
Halk Kültürünün Dijitalleştirilmesi ve Bir Kültür Aktarımı Yöntemi: Sanalköy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut601

Nuh Doğan & Nagehan Payaz  
Eski Uygurcanın Eşdizimsel Söz Varlığı ve Eşdizim Sözlüğü: Wilkens, J. (2021)
Collocational Vocabulary and Collocations Dictionary of Old Uyghur: Wilkens, J. (2021)
Doi Number :http://dx.doi.org/