Son Sayı

33. SAYI / NİSAN 2024


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Nuh DOĞAN


Editör(ler)

Doç. Dr. Turan GÜLER - Uzm. Betül GÜVENDİ - Arş. Gör. Nagehan PAYAZ


Samsun  30 NİSAN 2024
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Ayhan Bayrak  
Calfa Sözlüğünde Karışık Kopyalar
Mixed Copies in the Calfa Dictionary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut571

Najibullah Bigzad  
Memluk Kıpçak Türkçesinde Yinelemeler
Repetitions In Mamluk Qipchaq Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut604

Kevse Merve Karaboğa  
Türk Kültüründe Kemik ve Kemikten Dirilme Motifi
The Motif of Bone and Resurrection in Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut614

Selçuk Çinar  
Hüseyin Atlansoy Şiirinde İroni
Irony in Hüseyin Atlansoy's Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut607

Wesam Morsi Omar Hosny, Gowyria Soliman, Joy Hany  
Unveiling the Dynamics Shaping Second Language Acquisition: Identifying Motivation Types and the Role of Motivation Factors Affecting Sustainable ESL and EFL learning
İkinci Dil Edinimini Şekillendiren Dinamiklerin Ortaya Çıkarılması: Motivasyon Türlerinin Belirlenmesi ve Sürdürülebilir ESL ve EFL Öğrenimini Etkileyen Motivasyon Faktörlerinin Rolü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut595

Tuğçe Erdal  
Âşık Veysel’in Şiirlerinde Episodik Yansıma Olarak “Dönüm Noktası Belleği”
“Turning Point Memory” As Episodic Reflectıon in Âşık Veysel's Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut603

Mehmet Nevzat Arcagök  
Masumiyet Müzesi Romanında Nesneler Dünyası
The World Of Objects In The Novel The Museum Of Innocence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut605