Son Sayı

31. SAYI (AĞUSTOS 2023)


Baş Editör(ler)

Prof. Dr. Bekir Şişman


Editör(ler)

Doç. Dr. Turan Güler, Doç. Dr. Ahmet Dağlı, Uzm. Betül Güvendi


31 Ağustos 2023  Samsun
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Aslıhan Pulat  
Ahmet Mithat Efendi’nin “Henüz On Yedi Yaşında” ve “Çengi” Romanlarında Ahlakî Değerlerin Edebi ve Estetik Yönü
The Literary and Aesthetic Aspect of Moral Values In Ahmet Mithat Efendi's Novels Henüz On Yedi Yaşında and Çengi
Doi Number :http://dx.doi.org/

Mehriniso Kayumova  
Haldun Taner, Askad Muhtar ve Ölmes Umarbekov’un Eserleri Örneğinde Türk ve Özbek Tiyatro Eserlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of Turkish and Uzbek Theater Works in the Example of Haldun Taner, Askad Muhtar and Ölmes Umarbekov's Works
Doi Number :http://dx.doi.org/

Yunus Aktepe  
Köktürk Abidelerinde “Bilig” Kelimesinin Yapı ve Anlam Özellikleri
Structural and Meaningful Characteristics of the Word "Bilig" in Köktürk Monuments
Doi Number :http://dx.doi.org/

Nagihan Baysal Yurdakul  
Psikanalitik Yöntem Bağlamında "Gelin Taşları" Efsanesi Üzerine Bir İnceleme
Psikanalitik Yöntem Bağlamında "Gelin Taşları" Efsanesi Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/

Elif Şebnem Demirci  
Masalların Ürkütücü Gerçekliği: Grimm Masalları Örneği
Masalların Ürkütücü Gerçekliği: Grimm Masalları Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/

Kasım Turgut  
The Motif of Anonymity and Cemetery Absence in the Poems of Hüseyin Nihal Atsız
Hüseyin Nihal Atsız'ın Şiirlerinde Adsızlık ve Mezarsızlık Motifi
Doi Number :http://dx.doi.org/

Rahime Deveci  
Amasya Yöresi Düğünlerinde İcra Edilen Dansların Ritüel İşlevleri
Meaning and Functions of Dances Performed at Weddings in Amasya Region
Doi Number :http://dx.doi.org/

Hüseyin Bülent Oskay  
“Yeni Türk Edebiyatı Medeniyet Krizi ile Başlar” Tespiti Işığında Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü Yeniden Okumak
Re-Reading Novels of Huzur and Saatleri Ayarlama Enstitüsü in the Light of the Determination That "New Turkish Literature Starts With the Crisis of Civilization"
Doi Number :http://dx.doi.org/

Ummahan Nerkiz  
Ahmet Rasim’in Savaş Muhabirliği
War Journalism of Ahmet Rasim
Doi Number :http://dx.doi.org/

Semih Yeşilbağ  
Klasik Türk Şiirinde Kuyruklu Yıldız ve Kuyruklu Yıldıza Dair İnanışlar
Klasik Türk Şiirinde Kuyruklu Yıldız ve Kuyruklu Yıldıza Dair İnanışlar
Doi Number :http://dx.doi.org/

Kerime Üstünova  
Üç Değerli Mantık ve Dede Korkut Destanları
Trivalent Logic And Dede Korkut Epics
Doi Number :http://dx.doi.org/