Baş Editör(ler)

Samsun/ Türkiye     30.04.2017 


Baş Editör(ler)

Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN


Editör(ler)

Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN


Samsun/ TÜRKİYE  2017
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Mehmet Turgut Berbercan  
Coğrafya Terimleri Sözlüğü Olarak Divanü Lugati’t-Türk

 12, Ss, 1-12

Divanu Lugati’t-Turk As A Dictionary Of Geography Terms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut6
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Beste Semiha Bahçeci  
Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Dilenciler ve Dilencilik

 12, Ss, 13-23

Tanzimat Story And Its Novels Beggary And Beggars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut7
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Uzak Curakulov  
Alişir Nevâî’nin Hamsesinde “Âşık-Maşuk-Rakip” Üçlüsü

 12, Ss, 24-30

The "Lover-Beloved-Rival" Trio in Quintets of Alişir Nevâî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut9
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Murat Değer  
18. Yüzyıl Azerbaycan Sahası Türk Şairi Molla Veli Vidâdî’nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri

 12, Ss, 31-40

The Life, Art and Works of The Turkish Poetry Molla Veli Vidadi Who Lived in Azerbaijan in The 18th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut8
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Özlem Kale  
Anlatıcının Macerası

 12, Ss, 41-47

Adventure of The Narrator
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut10
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Berker Kurt  
Yazıtlardan Günümüze Organ Adları ve Bunların Türkiye Türkçesi Ağızlarına Yansımaları

 12, Ss, 48-62

The Names of The Organs from The Inscriptions to Present-Day and Their Reflections on The Dialects of Turkish Turkic Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut11
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Jumadilova Meyramgul Nurmagambetovna  
Шоқан Уалиханов Зерттеулерінің Әлемдік Әдеби Байланыстағы Маңызы

 12, Ss, 62-66

Contributions of C. Valikhanov's Works to World Literature Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut12
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bahanur Özkan Bahar  
Mesîhî Divanında Sosyal Hayat

 12, Ss, 67-82

Social Life In Mesîhî Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut13
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hasan Sakın  
Halikarnas Balıkçısı’nın Gülen Ada Hikâyesinde Mekânın Kullanımı

 12, Ss, 82-89

The Use of Place in Gülen Ada, A Short Story By Halikarnas Balıkçısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut14
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Azem Sevindik  
Eski ve Yeni Destan Araştırmaları Üzerinden Türk Destan Araştırmalarına Genel Bir Bakış

 12, Ss, 90-99

A General Look At The Turkish Epıc Studies Based On The Old And New Epic Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut15
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erdem Uçar  
Altun Yaruk Sudur: VIII. Tegzinç, Yüce Sarasvati (XV. Bölök, II. Kısım)

 12, Ss, 100-150

Altun Yaruq Sudur: Book VIII, Great Sarasvati (Chapter XV, Part Two)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut16
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Tuba Yılmaz  
Hilmi Yavuz’un “Ney” Şiiri Üzerine Ontolojik Analiz Metoduyla Çözümleme Denemesi

 12, Ss, 151-162

Analysis of Hilmi Yavuz’sPoem “Ney” With Ontological Analysis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut17
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erdem Uçar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Berliner Turfantexte Serisinin XXXVIII. Cildi: Brahmi Harfli Unsurları İçeren Eski Uygurca Parçalar Üzerine

 12, Ss, 163-172


Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut18
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

MA Zeqije Xhafçe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şemsettin Sami’nin “Kutadgu Bilig” Çevirisi

 12, Ss, 173-180

Semsettin Sami's "Kutadgu Bilig" Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut19
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |