Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcısı

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 


Samsun- Türkiye / 30 Ağustos 2018 


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN
Samsun-Türkiye / 30 Ağustos  2018
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Salim Küçük - Ülkü Ünal  
Özne Türleri mi, Öznenin Özellikleri mi?

 16, Ss, 1-7

The Types Of The Subject Or The Features Of The Subject?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut170
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehdi Rezai  
Türkçede ala Sözcüğü

 16, Ss, 8-18

The Word ala in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut174
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Sezer Özyaşamış Şakar  
Eski Türkiye Türkçesinde Küçültme, Sevgi, Şefkat ve Acıma İşlevli Ekler

 16, Ss, 19-30

Affixes with Diminution, Love, Affection and Compassion Functions in Old Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut231
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yusuf Ziya Sümbüllü  
Türk Kültüründe Bit

 16, Ss, 31-45

Louse in Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut176
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Abdulhamit Toprak  
Türk Folklor ve Kültür Tarihinde Hüseyin Nihal Atsız’ın Yeri

 16, Ss, 46-55

Hüseyin Nihal Atsız's Place in the History of Turkish Folklore and Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut179
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hasan İsi  
Kelile ve Dimne’de Arkaik (Eskicil) Ögeler

 16, Ss, 56-89

The Archaic Elements of In Kelile And Dimne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut180
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Servet Şengül  
Yeni Tarihselcilik Örneği Olarak Kitab-ül Hiyel’de Tarihi Unsurlar

 16, Ss, 90-103

Historical Elements In Kitab-ül Hiyel As An Example Of New Historicism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut172
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yunus Kaplan  
Dîvânı Meçhul Bir 16. Yüzyıl Şairi: Edirneli Tîğî ve Şiirleri

 16, Ss, 104-147

His Divan is Unknovn a 16th Century Poet: Tiği from Edirne and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut233
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |