Baş Editör(ler)

 

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcısı

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 


Samsun- Türkiye / 24  Aralık 2018


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN
Samsun-Türkiye/ Aralık  2018
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Ömer Aksoy  
Sovyetler Birliği'nde Edebî Metinlere İdeolojik Müdahaleler: Beyitler Örneği

 17, Ss, 1-10

Ideological İntervention to the Texts of Folk Literature at the Period of USSR: The Examples of Beyits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut239
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Fatih Arslan  
Behçet Necatigil’in Poetik Tavır Kaynaklarına, Değer Kodlarına: İnanç ve İnanışlar…

 17, Ss, 11-17

Behçet Necatigil's Poetic Attitude Resources, Values Codes: Faith and Beliefs ...
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut173
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bekir Şişman & Elvan Dost  
Trabzon ve Giresun Yöresi Çepnilerinde Eski Türk İnanışlarının İzleri

 17, Ss, 18-34

Traces of Ancıent Turkıc Belıefs Among Chepnıes in Trabzon and Gıresun Regıons
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut256
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Muhammet Atasever  
Gaziantepli Bir Âşık: Mızarlı Âşık Memet

 17, Ss, 35-55

A minstrel in Gaziantep: Mızarlı Âşık Memet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut237
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hasan İsi & Caşteğin Turgunbayer  
Türkiye Türkçesinde Gramatik Oksimoron

 17, Ss, 56-72

The Gramatic Oxymoron Of In Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut241
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Gülten Bulduker  
Edirne’nin Köprüleri Üzerine Bir Tahlil

 17, Ss, 73-80

Analysis of The Story ‘Edirne’nin Köprüleri’ (The Bridges Of Edirne)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut238
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kürşat Efe  
Tarihî Türk Lehçelerinde Alıntı Bitki İsimleri

 17, Ss, 81-105

Loan Plant Names in Historical Turkish Dialects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut248
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erdem Uçar  
Kutadgu Bilig’de Geçen Ötüken Begi Üzerine Bazı Tespitler

 17, Ss, 106-114

Some Assessments on the Ötükän Bägi in the Qutadgu Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut250
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Halil Erzen & Zeki Taştan  
Darbe ve Şiddetin Çıkmaz Sokak'ında Bir Hesaplaşma

 17, Ss, 115-127

A Revenge in the Dead End of the Military Coup and Violence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut258
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kamalbay Palimbetov Sarsenbaeviç Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич  
Признаки Богатырства В Героических Эпосах

 17, Ss, 128-134

Kahramanlık Destanlarında Kahramanlık Belirtileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut247
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Nur Karakeçi  
Behçet Necatigil’in “Abdal Musa” Şiirini Modern Zihniyete Eleştiri Bağlamında Okuma Denemesi

 17, Ss, 135-142

Behçet Necatigil's Attempt To Read The Poem “Abdal Musa” In The Context Of Criticism Of Modern Mentality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut244
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Funda Çapan Özdemir  
Hilmi Yavuz'un His Dünyası: "Hüzün ve Ben"

 17, Ss, 143-150

Emotions World Of Hilmi Yavuz: "Sorrow and Me"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut257
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Aslıhan Pulat  
Necip Fazıl’ın Çöle İnen Nur İsimli Eserinin Oluşum Süreci

 17, Ss, 151-156

Creation Process Of Necip Fazıl’s Piece Çöle İnen Nur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut175
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bekir Şişman & Raushan Muhtarhanova  
Gözlem ve Yazılı Kaynaklara Göre Kazaklarda Evlilik Âdetleri

 17, Ss, 157-166

Marrıage Customs in Kazakhs By Observatıon and Wrıtten Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut255
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İlknur Tatar Kırılmış  
Çocuklarda Okuma Alışkanlığı ve “Özgür Okuyucu” Modeli

 17, Ss, 167-176

Reading Habit for Children and The Free Reader Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut252
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nuh Doğan  
Türkçede İstem Değiştirimi II: Edilgenleştirme

 17, Ss, 177-196

Valency Alternation in Turkish II: Passivisation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut249
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Fatih Ünal  
Altay Misyoneri Vasili İvanoviç Verbitski: Hayatı, Misyonerlik Faaliyetleri ve Altay Çalışmaları

 17, Ss, 197-205

Altaic Apostle Vasili İvanoviç Verbitski: His Life, Missionary Activities and Altai Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut254
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Cavit Güzel & Orhan Fatih Kuşdemir  
Bir Kent İmgesi Olarak Amasya Elması

 17, Ss, 206-221

Amasya Apple as a City Image
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut253
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Gaylieva Ogulbay Kurbanmuratovna  
Typology of Three-Lines Poetry in Uzbek, Turkmen and Karakalpak Poesy

 17, Ss, 222-229

Özbek, Türkmen ve Karakalpak Şairlik Geleneğinde Üç-Satırlı Şiir Tipolojisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut245
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Michael E. MEEKER Çeviren: Mustafa Levent Yener  
Dede Korkut Etiği

 17, Ss, 230-250

The Dede Korkut Ethic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut235
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bilgin Güngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir Üzerine Notlar

 17, Ss, 251-253

Notes on Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut181
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |