14 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN

Samsun/ TÜRKİYE  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNamık Açıkgöz  
Gülmece-Retorik İlişkisi ve Nasrettin Hoca Fıkraları Ss, 1-6
Rhetoric And Humor Relationship And Nasreddin Hodja Anecdotes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Aslan  
Nâbî Mektebine Mensup Bir Şair Olarak Fitnat Hanım Ss, 7-21
A Poet Who is a Member of Nâbî Style: Fitnat Hanim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut132
Özet | Abstract | Tam Metin |

CİHAN ÇAKMAK  
Türkmen Türkçesinde Dini Terminolojiye Ait Söz Varlığı Ss, 22-46
Lexicology Pertaining to Religious Vocabulary In Turkmen Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİRBAĞ  
Klasik Şiirimiz ve Kutsallar Ss, 47-55
Our Classical Poem and Holies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Halil Erzen  
Leylâ Hanım Divânı'nda Mevlânâ ve Mevlevîlik Ss, 56-66
Mevlânâ and Mevlevism in the Leylâ Hanım's Divân
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Güler  
Orhan Asena’nın Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) Tiyatrosunda İktidar ve Güç Tutkusu Ss, 67-78
The Passion Of Ruling And Power İn Orhan Asena’s Play “Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cavit Güzel  
Atasözlerinden Hareketle Kültürümüzde Açlık Kavramı Ss, 79-89
The Concept of Hunger in Our Culture Based on Proverbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kaplan  
18. Yüzyılda Bir İntihalin Yansıması: Vâsık’ın Bâkî’yi İntihalleri Ss, 90-106
Reflection of A Plagiarism In 18th Century: Plagiarism of Vâsık From Bâkî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir KAPLAN Ertuğrul Ercan,Mustafa Yiğit  
Türkçe Öğreticilerinin Yazma Alışkanlığına İlişkin Görüşleri Ss, 107-129
Opinions of Turkish Teachers on Writing Habits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Karabulut  
Cemalettin Server Revnakoğlu Arşivi ve Kültür Tarihimiz Açısından Değeri Cemalettin Server Ss, 130-142
Revnakoğlu Archive And It’s Value In History Of Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut130
Özet | Abstract | Tam Metin |

YAKUP POYRAZ Abdurrahman GÜÇ  
İngiltere Örnekliğiyle Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Öneri Olarak Öğretim Yardımcısı Personeli Ss, 143-153
Teaching Assistant as a New Proposal to the Turkish Education System with the Sample of UK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ŞAHİN  
Oğuz Atay'da Oyunun Varoluşsal İşlevi Ss, 154-167
Existential Function of The Game In Oguz Atay’s Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut145
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur Tatar Kırılmış  
Amin Maalouf’un Yolların Başlangıcı Adlı Eserinde ‘Ben ve Öteki’ Kavramları Ss, 168-182
The ‘Self and Other’ Concepts in Amin Maalouf Book’s Origins
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyfullah ÖZTÜRK Vildan Öncül  
Adbilimi Açısından Eşek Sözlük Birimi Ss, 183-192
Eşek Lexeme In Terms Of Onomatology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuh Doğan  
Türkçede İstem Değiştirimi I: Ettirgenleştirme Ss, 193-214
Valency Alternation in Turkish: Causativisation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut153
Özet | Abstract | Tam Metin |