Baş Editör(ler)

FSDF
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Esra KARA - Deniz ARSLAN
Ordu/ Türkiye  2016
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Serkan Arslantaş  
İsmet Özel’in “Sevgilim Hayat” Şiirinde Öteki Olarak Kapitalizm ve Savaşarak Var Olma

 10, Ss, 1-13

Capıtalism as The Other One and Existence by Struggle in İsmet Özels “Sevgilim Hayat” Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mustafa Dere  
Mustafa Kutlu’nun Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı1 Hikâyesi Üzerine Bir İçerik İncelemesi

 10, Ss, 14-28

A Content Analysıs on Mustafa Kutlu’s Story Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Esra Kara  
1939-1945 Yılları Arası Türk Hikâyesinde Olumsuz Din Adamı Figürleri

 10, Ss, 29-42

Reverend Figures in Turkish Story Between 1939-1945
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Paşacan Kenceva  
Hikâyede Kadın Kahramanların Ruh Hâllerinin Tasvirine Dair Bazı Tespitler

 10, Ss, 43-50

Some Observations On The Depictions Of Mental Still, The Story Of The Heroines
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Derya Kılıçkaya  
“Hayâl” ve “Tiyatro” Adlı Mizah Gazeteleri Işığında Osmanlı İstanbul’u Hakkında

 10, Ss, 51-60

Gastronomik Bir Değerlendirme Gastronomic Evaulation of The Ottoman Istanbul in The Light of The Two Humour Newspapers Named “Hayal” and “Tiyatro”
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Aynur Sungurhan  
Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde Klasik Türk Edebiyatının İzleri

 10, Ss, 61-79

Traces of Classıcal Turkish Literature in The Poems of Hilmi Yavuz
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zübeyde Şenderin  
Nihâl (H. 1303-1305) Dergisi Üzerine Bir İnceleme

 10, Ss, 80-95

A Review of The Nihâl Journal (1303-1305 Ah)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ferda Zambak  
Sâmiha Ayverdi’nin ve Halide Nusret Zorlutuna’nın Romanlarında “Makbul Anne”lik

 10, Ss, 96-108

“Accepted Motherhood” in Novels Of Sâmiha Ayverdi And Halide Nusret Zorlutuna
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bilgin Güngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Söylem Analizinin Açılımları ve Romanda Bilgi İktidar İdeoloji

 10, Ss, 108-114

Somuncu, Selim (2015). Romanda Bilgi İktidar İdeoloji, Ankara: Hece Yayınları, 316 s. -
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Dilara Pınar ARIÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ömer SOLAK (2014), Edebiyat Biliminde Kuram ve Yöntem, Ankara: Nobel Kitap 214 s.

 10, Ss, 114-126


Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |