Baş Editör(ler)


Editör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr.  Turan GÜLER - Deniz ARSLAN 

 

Samsun/ Türkiye     31.08.2017 


Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN
Samsun/ TÜRKİYE  2017
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Erhan Aydın  
Uygur Kağanlığı’nın İlk Dönemlerinde Soğd Varlığı (Uygur Kağanlığı Yazıtlarına Göre)

 13, Ss, 1-8

The Exıstence of Soğd In The Early Periods of Uighur Khanate (According To The Inscriptions Of Uighur Khanate)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut90
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mustafa Dinç  
Yahya Kemal'in Akıncılar Şiiri ve Halkbilimi

 13, Ss, 9-15

Yahya Kemal’s Poem “Akıncılar” And Folklore
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut106
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yılmaz Irmak Uğur AVA  
Âşık Garip Hikâyesinde Arketipsel Sembolizm

 13, Ss, 16-28

Archetypal Symbolism In The Story Of Âşık Garip
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut123
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Alirıza Koçak  
Âşık Şiirinde Rüya Motifi Bağlamında Mahtumkulu’nun “Turgıl Dediler” Şiiri

 13, Ss, 29-37

The poem Turgıl Dediler Whic of Mahtumkulu in Contex of Dream Motif in Ashik Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut122
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mediha Mangır  
Derleme Sözlüğüne ‘Kadın’ Kavramı İle İlgili Katkılar

 13, Ss, 38-50

Some Contributions to the Dictionary of Compiled Dialects in Regard to “Woman” Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut129
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Azem Sevindik  
Türk Halk Kültüründe Yemek ve Cinsiyet İlişkisi

 13, Ss, 51-62

The Relationship Between Food And Gender In Turkish Folk Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut124
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erdem Uçar  
Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında II: alık Üzerine

 13, Ss, 63-70

About a Word in the Index of Qutad?u Bilig II: on the alıq ‘bad’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut103
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Türkan Yeşilyurt  
Diğer Kişilerle İlişkileri Bağlamında Bir Kadının Portresi

 13, Ss, 71-80

A Woman’s Portrait In Relation To Other People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut91
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Soyuçok  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hacım Sultan ve Menâkıbnâmesi

 13, Ss, 81-82

Dr. Salih GÜLERER, (2014) Hacım Sultan ve Menâkıbnâmesi Uşak: AKY Kitap. 672 sayfa.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut104
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erdem Uçar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İsrail Millî Kütüphanesi’ndeki Yahuda Koleksiyonunda Yer Alan Arapça, Farsça ve Türkçe Yazmaların Kataloğu Üzerine

 13, Ss, 83-84

WUST, Efraim. Catalogue of the Arabic, Persian, and Turkish Manuscripts of the Yahuda Collection of the National Library of Israel, Volume 1, Brill, Leiden-Boston, 2016, ss. XII + 970, ISBN: 978-90-04-26262-1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut133
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |