Baş Editör(ler)

nv
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu - Türkiye/ Haziran  2013
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Lokman Baran  
YAŞAR KEMAL’İN DAĞIN ÖTE YÜZÜ ÜÇLEMESİNDE MİTOS YARATILIŞ SÜRECİ ve GELİŞİMİ

 3, Ss, 5-18

YASAR KEMAL'S “THE WIND FROM THE PLAIN” TRILOGY IS THE PROCESS OF MYTH MAKING AND DEVELOPMENT

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Turan Güler  
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN HAYATINDA VE ESERLERİNDE TASAVVUF OLGUSU

 3, Ss, 19-44

THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nigar Karakulak  
TEKİRDAĞ İLİ, MURATLI İLÇESİ, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BİLİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ G IN TERMS OF ONOMASTIC

 3, Ss, 45-60

THE RESEARCH OF THE NAMES OF FIELDS IN THE VILLAGE OF ARZULU, MURATLI, TEKIRDA

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Muhammet Kuzubaş  
MAHZEN-İ ESRÂR İLE NEFHATÜ’L-EZHÂR MUKAYESESİ

 3, Ss, 61-89

COMPARISON ON MAHZEN-I ESRAR AND NEFHATU’L-EZHAR

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İrfan Morina - Lindita Latifi (Xhanari)  
BOSNA'DA OSMANLI DÖNEMİNE AİT EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI VE NAMIK KEMAL’İN BOŞNAKÇA’YA TERCÜME EDİLEN ESERLERİ

 3, Ss, 90-99

RESEARCH LETTERS TO THE OTTOMAN PERIOD IN BOSNIA AND NAMİK KEMAL'S WORKS TRANSLATED İNTO BOSNİAN

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Samira Osmanbegoviç Bakşiç - Mustafa Arslan  
BOSNA HERSEK’TE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENCİLER AÇISINDAN PROBLEMLERİ

 3, Ss, 100-112

TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bünyamin Çağlayan - Hasan Hüseyin Demir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: LULİ, Faik; DİZDARİ, İslam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), İşkodra-Arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9

 3, Ss, 113-119Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |