Baş Editör(ler)

XCS
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Haziran  2015
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Mehmet Turgut Berbercan  
TÜRK TERCÜME EDEBİYATI ÜZERİNE İNCELEMELER: HAREZM TÜRKÇESİ İLE İLK ADAPTASYONLAR

 7, Ss, 1-11

EXAMINATIONS ON THE TURKISH TRANSLATION LITERATURE: FIRST ADAPTATIONS IN KHWAREZM TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nuh Doğan  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞININ YENİ RENKLERİ AD BİLİMSEL BİR İNCELEME

 7, Ss, 12-37

NEW COLORS OF TURKEY TURKISH VOCABULARY ONOMASIOLOGICAL A RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Veysel Ergin  
VEFATININ BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE: BEKİR SITKI ERDOĞAN’IN ŞİİRLERİNDE AHENK UNSURLARI

 7, Ss, 38-60

DEATH OF THE FIRST ANNIVERSARY: ELEMENTS OF HARMONY IN THE POEMS OF BEKİR SITKI ERDOĞAN
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Teoman Güneş  
RYLANDS NÜSHASI KUR'AN TERCÜMESİNE GÖRE TÜRKÇE'NİN UNUTULAN SOYUT KELİMELERİ

 7, Ss, 61-68

ACCORDİNG TO RYLANDS COPY QURAN TRANSLATİON OF FORGOTTEN ABSTRACT WORDS OF THE TURKİSH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Muhitdin Patteyev İsaoğlu  
KUR’AN’DA AHRUFU’S-SEB’A MESELESİ

 7, Ss, 69-72

THE SEVEN LETTERS (AHRUFUS SEBA) OF QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Suat Kanğ  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE KELİME ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA

 7, Ss, 73-84

THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING TURKISH VOCABULARY AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bekir Şişman -- İbrahim Boz  
CENGİZ DAĞCI’NIN GENÇ TEMUÇİN VE İHTİYAR SAVAŞÇI ADLI ROMANLARINDA İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ

 7, Ss, 85-95

PRE-ISLAMIC BELIEF SYSTEMS AND TRANSITION PERIODS ON CENGIZ DAĞCI'S NOVELS CALLED YOUNG TEMUÇIN AND THE OLD FIGHTER
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İsmail Yıldırım  
NAZÎM YAHYA’NIN Mİ’RÂCİYYE’Sİ

 7, Ss, 96-112

NAZÎM YAHYA’S Mİ’RÂCİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmed Fatih Yılmaz  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ “MAHRU İLE HUBÇEHRE” VE “ŞİRİN ŞEMAYİL” HİKÂYELERİ

 7, Ss, 113-120

PREPARED FOR TEACHING TURKISH "MAHRU WITH HUBÇEHRE" and "ŞİRİN ŞEMAYİL" STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yakup Yılmaz -- Soner Toktar  
TÜRKÇE SÖZLÜK’TE DAMAK UYUMUYLA TÜRKÇELEŞMİŞ NİSPET EKLİ KELİMELER )

 7, Ss, 121-130

TURKIFICATED WORDS WITH SUFFIX OF RELATION (NISBA) BY PALATAL HARMONY IN TÜRKÇE SÖZLÜK (BY TDK)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Abdulkadir Koç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KÜLTÜRDİLBİLİM: Temel Kavramlar ve Sorunlar, Editör: Olena KOZAN, Gazi Kitabevi, Ankara, 2014.

 7, Ss, 131-132


Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |