Baş Editör(ler)

B
Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Salih Okumuş- Doç. Dr. Ergin Jable
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Esra KARA
Ordu-Türkiye/ Haziran  2016
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

ERGİN JABLE Cevdet ŞANLI  
KOSOVA – PRİZREN ŞEHRİNDE GÜMÜŞÇÜLÜK ZANAATINDA BAZI TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNE

 9, Ss, 1-24

On Some Turkish Word Upon Silverware Craft in Kosovo-Prizre
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yunus Kaplan  
17. YÜZYILDAN BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: PRAVADİLİ AŞKÎ VE DÎVÂN’I

 9, Ss, 25-47

An Unknown Poet In 17 th Century: Aşki From Pravadi And His Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ertuğrul Karakuş  
YAHYA KEMÂL BEYATLI’NIN İLK ŞİİR HOCASI ŞEYH SÂDEDDİN SIRRÎ’NİN AİLE EFRÂDINA AİT ÜSKÜP RİFÂÎ TEKKESİ HAZİRESİNDE İKİ ADET KİTÂBELİ MEZAR TAŞ

 9, Ss, 48-54

Two Inscripted Tombstones In Skopje Rifai Lodge Belonging To Seikh Sadettin Sirri Family: First Poetry Teacher Of Yahya Kemal Beyatli
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nuran Malta-Muhaxheri - Mr. Esin Hudaverdi  
KOSOVA - MAMUŞA TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ: DOĞUM-EVLENME-ÖLÜM

 9, Ss, 55-62

Transition Period In Kosovo-Mamusha Turkish Folk Culture: Birth, Marriage And Death
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Isa Memishi  
BALKANLARDAKİ OSMANLI İDARESİ SÜRESİNCE ARNAVUT YAZI DİLİ

 9, Ss, 63-70

Albanian Written Language In Ottoman Empire At Balkans
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salih Okumuş  
ŞEMSETTİN SAMİ'NİN BİLİNMEYEN BİR TİYATRO ESERİ: VİCDAN

 9, Ss, 71-82

An Unknown Piece Of Şemsettin Sami: “Vicdan”
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yusuf Ziya Sümbüllü  
BOŞNAK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA TÜRKİZM ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 9, Ss, 83-106

Bosniacs On Culture And Literature Review A Turkism Effect
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ali Yıldırım  
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHAT-NÂMESİNDE BALKANLAR VE AVRUPA COĞRAFYASINDAKİ DİLLER VE TÜRKÇE ÜZERİNE YAZILANLAR

 9, Ss, 107-115

The Balkans In Evliya Çelebi’s Seyahat-nâme and Languages in Europe Region and Wrings on Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nebahat Sülçevsi  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İSTVAN VASARY’NİN KUMANLAR VE TATARLAR /OSMANLI ÖNCESİ BALKANLARDA DOĞULU ASKERLER (1185-1365)/ ISBN 978-975-08-1310-8

 9, Ss, 116-126


Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |