Baş Editör(ler)

yrd
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu/ TÜRKİYE Aralık  2012
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Dilek Akan Budak  
ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNDE ZAMAN BİRİMLERİNİ KARŞILAYAN SÖZCÜKLER

 2, Ss, 5-18

THE WORDS STATING TIME UNITS IN THE MODERN TURKISH WRITTEN LANGUAGE

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Muhammet Mutlu Aktaş  
KASİDELERDE KANÛNÎ SULTÂN SÜLEYMAN'IN "ADALET" ANLAYIŞI

 2, Ss, 19-26

THE JUSTICE SENSE OF SULEIMAN THE MAGNIFICENT IN THE QASIDES

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Alver  
İLK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA YANLIŞ BATILILAŞMA SONUCU YABANCILAŞAN KARAKTERLER

 2, Ss, 27-36

THE ALIENATED CHARACTERS IN THE EARLY TURKISH NOVELS DUE TO THE MISCONCEPTION OF WESTERNIATION

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yasemin Baki  
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE YER ALAN MENKIBELER

 2, Ss, 37-57

THE EPICES OF MAWLÂNÂ’S MATHNAWI

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erol Çamyar  
FUZÛLÎ VE BÂKÎ DİVÂNI’NDA BELÂ KAVRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI

 2, Ss, 58-99

COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZULİ’S AND BAKİ’S DIVAN

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hüseyin GÖNEL  
BALKANLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATININ HAZIRLAYICILARI OSMANLI KURUMLARI

 2, Ss, 100-106

OTTOMAN INSTITUTIONS: THE INITIATORS OF CLASSICAL TURKISH LITERATURE IN THE BALKANS

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Meltem Gül  
MUHAMMED BADÁMYÁRÌ VE HİKÁYÁT’I

 2, Ss, 107-111

MUHAMMED BADÁMYÁRÌ AND HIS HİKÁYÁT’S

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Meltem Gül  
HİKAYAT’IN SES OLAYLARINDAKİ AZERİCE ÖZELLİKLER

 2, Ss, 112-118

AZERBAIJANI COMPONENTS IN SOUND EVENTS OF HİKAYAT

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Özlem Kale  
GURBET KUŞLARI, ESKİCİ VE OĞULLARI, VUKUAT VAR ROMANLARINDA GÖÇ OLGUSU

 2, Ss, 119-127

PHENOMEN OF IMMIGRATION IN THE NOVELS WHICH ARE “GURBET KUŞLARI, ESKİCİ VE OĞULLARI, VUKUAT VAR”

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Muhammet Kuzubaş  
OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN “PEK SAKIN” REDİFLİ KASİDESİ

 2, Ss, 128-141

“PEK SAKIN” RHYMING QASIDE BELONGING OFLU BİLÂL EFENDİ

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zehra Pezük  
AHMED PAŞA DİVÂNI’NDA ÂH KAVRAMI

 2, Ss, 142-151

THE CONCEPT OF “ÂH” IN AHMED PASHA DIVAN

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yusuf Ziya Sümbüllü - Edina Ustavdıc  
BOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ MERASİMİ ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

 2, Ss, 152-178

SOME OBSERVATIONS AND REMARKS ON BOSNIAN BIRTDAY PARADES

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Melike Gökcan Türkdoğan  
MESNEVİLERDE POETİKA

 2, Ss, 179-188

POETICS REVIEW IN MESNEVİ

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Sinan Kaçalin, Niyâzî Nevâyî'nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar, El-Lugatu‘n-Neva’iyye ve‘l-İstişhadatu‘l-Cagata’iyye, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, 1111 s. + 190 v.

 2, Ss, 189-192Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Bozkurt  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YELTEN, Muhammet (2009). Eski Anadolu Türkçesi ve Örnek Metinler, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1073 s.

 2, Ss, 193-195Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |