Baş Editör(ler)

Editör
Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr.  Turan GÜLER - Deniz ARSLAN 

 

Samsun/ Türkiye     30.12.2017 


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN
Samsun/ TÜRKİYE  2017
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Namık Açıkgöz  
Gülmece-Retorik İlişkisi ve Nasrettin Hoca Fıkraları

 14, Ss, 1-6

Rhetoric And Humor Relationship And Nasreddin Hodja Anecdotes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut147
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Murat Aslan  
Nâbî Mektebine Mensup Bir Şair Olarak Fitnat Hanım

 14, Ss, 7-21

A Poet Who is a Member of Nâbî Style: Fitnat Hanim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut132
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

CİHAN ÇAKMAK  
Türkmen Türkçesinde Dini Terminolojiye Ait Söz Varlığı

 14, Ss, 22-46

Lexicology Pertaining to Religious Vocabulary In Turkmen Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut139
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ömer DEMİRBAĞ  
Klasik Şiirimiz ve Kutsallar

 14, Ss, 47-55

Our Classical Poem and Holies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut141
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Halil Erzen  
Leylâ Hanım Divânı'nda Mevlânâ ve Mevlevîlik

 14, Ss, 56-66

Mevlânâ and Mevlevism in the Leylâ Hanım's Divân
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut128
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Turan Güler  
Orhan Asena’nın Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) Tiyatrosunda İktidar ve Güç Tutkusu

 14, Ss, 67-78

The Passion Of Ruling And Power İn Orhan Asena’s Play “Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut152
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Cavit Güzel  
Atasözlerinden Hareketle Kültürümüzde Açlık Kavramı

 14, Ss, 79-89

The Concept of Hunger in Our Culture Based on Proverbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut138
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hasan Kaplan  
18. Yüzyılda Bir İntihalin Yansıması: Vâsık’ın Bâkî’yi İntihalleri

 14, Ss, 90-106

Reflection of A Plagiarism In 18th Century: Plagiarism of Vâsık From Bâkî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut143
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kadir KAPLAN Ertuğrul Ercan,Mustafa Yiğit  
Türkçe Öğreticilerinin Yazma Alışkanlığına İlişkin Görüşleri

 14, Ss, 107-129

Opinions of Turkish Teachers on Writing Habits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut135
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Halil Karabulut  
Cemalettin Server Revnakoğlu Arşivi ve Kültür Tarihimiz Açısından Değeri Cemalettin Server

 14, Ss, 130-142

Revnakoğlu Archive And It’s Value In History Of Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut130
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

YAKUP POYRAZ Abdurrahman GÜÇ  
İngiltere Örnekliğiyle Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Öneri Olarak Öğretim Yardımcısı Personeli

 14, Ss, 143-153

Teaching Assistant as a New Proposal to the Turkish Education System with the Sample of UK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut148
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yunus ŞAHİN  
Oğuz Atay'da Oyunun Varoluşsal İşlevi

 14, Ss, 154-167

Existential Function of The Game In Oguz Atay’s Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut145
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İlknur Tatar Kırılmış  
Amin Maalouf’un Yolların Başlangıcı Adlı Eserinde ‘Ben ve Öteki’ Kavramları

 14, Ss, 168-182

The ‘Self and Other’ Concepts in Amin Maalouf Book’s Origins
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut140
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Seyfullah ÖZTÜRK Vildan Öncül  
Adbilimi Açısından Eşek Sözlük Birimi

 14, Ss, 183-192

Eşek Lexeme In Terms Of Onomatology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut149
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nuh Doğan  
Türkçede İstem Değiştirimi I: Ettirgenleştirme

 14, Ss, 193-214

Valency Alternation in Turkish: Causativisation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut153
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |