Baş Editör(ler)

Editör
Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr.  Turan GÜLER - Deniz ARSLAN 

 

Samsun/ Türkiye     30.12.2017 


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN
Samsun/ TÜRKİYE  2017
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Namık Açıkgöz  
Gülmece-Retorik İlişkisi ve Nasrettin Hoca Fıkraları
Rhetoric And Humor Relationship And Nasreddin Hodja Anecdotes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut147

Murat Aslan  
Nâbî Mektebine Mensup Bir Şair Olarak Fitnat Hanım
A Poet Who is a Member of Nâbî Style: Fitnat Hanim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut132

CİHAN ÇAKMAK  
Türkmen Türkçesinde Dini Terminolojiye Ait Söz Varlığı
Lexicology Pertaining to Religious Vocabulary In Turkmen Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut139

Ömer DEMİRBAĞ  
Klasik Şiirimiz ve Kutsallar
Our Classical Poem and Holies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut141

Mehmet Halil Erzen  
Leylâ Hanım Divânı'nda Mevlânâ ve Mevlevîlik
Mevlânâ and Mevlevism in the Leylâ Hanım's Divân
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut128

Turan Güler  
Orhan Asena’nın Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) Tiyatrosunda İktidar ve Güç Tutkusu
The Passion Of Ruling And Power İn Orhan Asena’s Play “Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut152

Cavit Güzel  
Atasözlerinden Hareketle Kültürümüzde Açlık Kavramı
The Concept of Hunger in Our Culture Based on Proverbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut138

Hasan Kaplan  
18. Yüzyılda Bir İntihalin Yansıması: Vâsık’ın Bâkî’yi İntihalleri
Reflection of A Plagiarism In 18th Century: Plagiarism of Vâsık From Bâkî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut143

Kadir KAPLAN Ertuğrul Ercan,Mustafa Yiğit  
Türkçe Öğreticilerinin Yazma Alışkanlığına İlişkin Görüşleri
Opinions of Turkish Teachers on Writing Habits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut135

Halil Karabulut  
Cemalettin Server Revnakoğlu Arşivi ve Kültür Tarihimiz Açısından Değeri Cemalettin Server
Revnakoğlu Archive And It’s Value In History Of Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut130

YAKUP POYRAZ Abdurrahman GÜÇ  
İngiltere Örnekliğiyle Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Öneri Olarak Öğretim Yardımcısı Personeli
Teaching Assistant as a New Proposal to the Turkish Education System with the Sample of UK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut148

Yunus ŞAHİN  
Oğuz Atay'da Oyunun Varoluşsal İşlevi
Existential Function of The Game In Oguz Atay’s Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut145

İlknur Tatar Kırılmış  
Amin Maalouf’un Yolların Başlangıcı Adlı Eserinde ‘Ben ve Öteki’ Kavramları
The ‘Self and Other’ Concepts in Amin Maalouf Book’s Origins
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut140

Seyfullah ÖZTÜRK Vildan Öncül  
Adbilimi Açısından Eşek Sözlük Birimi
Eşek Lexeme In Terms Of Onomatology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut149

Nuh Doğan  
Türkçede İstem Değiştirimi I: Ettirgenleştirme
Valency Alternation in Turkish: Causativisation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut153