Baş Editör(ler)

 

Editör
Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editör Yardımcısı
Dr.  Turan GÜLER - Deniz ARSLAN 

 

Samsun/ Türkiye     30.04.2018 

 

 

 

 


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN
Samsun/ TÜRKİYE  2018
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Erhan Aydın  
Türk Runik Harfli Uygur Yazıtlarının İçeriği ve Üzerindeki Çalışmalar

 15, Ss, 1-22

The Content and Studies on Uyghur Inscriptions with Turkish Runic Letters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut157
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bilgin Güngör  
Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın “Akdeniz Ufkunda Güneş Batarken Vicdanımdan Gelen Hâtifî Ses” Adlı Şiirinde Tema Dairesi ve Tematik Bağıntısallık

 15, Ss, 23-31

The Thema Circus and Thematic Relationship in the Poem Named “Akdeniz Ufkunda Güneş Batarken Vicânımdan Gelen Hâtifî Ses”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut158
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hasan İsi  
Eski Uygur Türkçesinde “Kut Kıv” İkilemesinde Geçen “Kıv” Sözcüğünün Tarihî Metinlerden Türkiye Türkçesine Serüveni

 15, Ss, 32-53

Passing Of “Kut Kıv” Hendiadyoin In Old Uyghur Turkic The Adventure Of The Word “Kıv” From Historical Text To Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut160
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yunus Kaplan  
Bilinmeyen Bir Arapça-Türkçe Manzum Sözlük: Lugat-ı Visâlî

 15, Ss, 54-75

An Unknown Arabic-Turkish Poetic Dictionary: Lugat-ı Visâlî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut164
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Esra Kara Soy  
İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Hikâyesinde Memurlar

 15, Ss, 76-93

Officials In The Second World War Period Turkish Story
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut155
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ertuğrul Karakuş  
Yahya Kemâl Beyatlı’nın Şiire Başlama Dönemiyle İlgili Edebiyat Tarihlerine Katkı Olarak Üsküp’te Kitâbeli Bir Mezar Taşı

 15, Ss, 94-99

An Epitaph In Skopje As A Contribution To The Literature History Of Yahya Kemal Beyatli’s Time Of Beginning Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut156
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Süleyman Hilmi Kızıldağ  
Ankara ve Konya’da Yaşayan Nogay Türklerinde Hıdırellez Kutlamaları

 15, Ss, 100-106

Hidirellez Celebrations in Nogay Turks Living in Ankara and Konya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut162
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erdem Uçar  
Kutadgu Bilig’in 221. Beyti Üzerine Düşünceler

 15, Ss, 107-112

Some Thoughts on the Verse 221 of Qutad?u Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut168
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bilgin Güngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şairaneden Şiirsele Doğru Giden Yolun “Hikâye”sine Eleştirel Bir Bakış

 15, Ss, 113-118

A Critical View "Story" of the Path Going from the Bardic to the Poetic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut161
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Abdullah Yıldırım  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ferruh Ağca: Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı

 15, Ss, 119-122

Ferruh Agca: The Oghuz Khagan's Epic Written with Uyghur Letters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut165
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |