Baş Editör(ler)

Cilt 10/ Sayı 26/ ARALIK 2021 


Baş Editör(ler)

Dr. Turan Güler


Editör(ler)

Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan


Samsun/ Türkiye, 25 Aralık  2021
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Fatih Arslan  
Sisypus Dağının Melankolik Arafı: Akif Paşa/Recâizade Mahmut Ekrem Şiirinde Çocuk-Ölüm Değerleri

 26, Ss, 1-7

The Melancholic Purgatory of The ‘Sisypus’ Mountain: The Child - Death Values in The Poem Akif Paşa/Recaizâde Mahmut Ekrem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut461
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yasemin Mumcu  
Selanikli Fatma İclal Hanım'ın Felaketten İbret Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

 26, Ss, 8-12

An Evaluatıon On Fatma İclal Hanım's Work Tıtled Felaketten Ibret (A Lesson From Dısaster)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut458
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Cihan Çakmak  
Rylands Nüshasındaki Dini Terimlerde Kullanılan İsimden İsim Yapma Ekleri

 26, Ss, 20-33

Name-Making Suffixes from the Name Used in Religious Terms in the Rylands Copy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut451
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ayla Oğuz  
“Hiruharama’da” Adlı Öyküde Kadın Kavramı

 26, Ss, 34-43

The Concept of Woman In The Story Called “At Hiruharama”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut456
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Özkan Daşdemir & Muhammet Emin Altınışık  
Bedreddin ile Zehra Hikâyesi Üzerine

 26, Ss, 44-58

On the Folk Tale of Bedreddin and Zehra
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut457
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ayhan Bayrak  
Dede Korkut’ta Cümle İçi Yakın Anlamlı Sözler

 26, Ss, 59-117

Near-Synonyms in a Sentence in Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut449
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mustafa TEMİZSU  
Hapishaneden Cezaevine: Adnan Veli Kanık’ın Mapusane Çesmesi Adlı Eserinde Kamusal Bir Mekân Olarak Hapishane ve Mahkûm Hayatı

 26, Ss, 18-130

From Old-Style Prison to New-Type Prison: Prison And Prisoner Life As A Public Space In Adnan Veli Kanık’s Work Titled Mapusane Çeşmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut459
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İlknur Tatar Kırılmış  
Kurmacada Ses ve Çağrışım Açısından Ney’e Bakış

 26, Ss, 131-145

Looking at Ney In Terms of Sound and Association in Fiction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut454
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ferhat Özmen  
Anadolu Masallarında Bir Saç Süsü: Tarak ve İşlevleri

 26, Ss, 146-155

A Hair Ornament in Anatolian Tales: Comb and Its Functions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut452
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ayşenur Arslan Yıldız  
Yaralısın’ın Kaynakları Üzerine Biyografik Okuma

 26, Ss, 156-165

Biographical Reading of on Yaralısın’s Resources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut453
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Fikri Kula  
1923-1950 Dönemi Türk Romanında Aşk Mekânı Olarak Üsküdar

 26, Ss, 166-180

Üsküdar as a Place of Love in the 1923-1950 Period Turkish Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut455
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Halil Erzen  
Beng ü Bade Mesnevisinde Muhteva ve Yapı

 26, Ss, 181-199

The Structure and Content in Masnavi of Beng ü Bade
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut463
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

MEHMET AKİF YALÇINKAYA  
Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3326 Numaralı Münşeat Üzerine

 26, Ss, 200-204

On the Münşeat Registired in the Süleymaniye Library Whose Number is 3326
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut460
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hanife Yaman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Pilten Ufuk, Şahru (2017) Türk Bilişsel Budun Dil Bilimine Giriş (Türk Halk Bitki Sınıflandırmaları-Temel Aşamalar)

 26, Ss, 205-208

Pilten Ufuk, Şahru (2017) Türk Bilişsel Budun Dil Bilimine Giriş (Türk Halk Bitki Sınıflandırmaları-Temel Aşamalar)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut385
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Melike ÜZÜM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yılmaz, E., Bayram, B. & Sarı, İ. (Haz.) (2019). Çuvaş Dili, Edebiyatı ve Halk Bilimi Çalışmaları: İvan Ya. Yakolev’in 170. Doğum Yıldönümü Anısına. Ankara: Nobel Yayınları

 26, Ss, 209-213

Book Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut344
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |