25 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh Doğan

Editör Yardımcısı
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan

15 Ağustos 2021  Samsun

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSinan Bakır  
Garip Ve İkinci Yeni Şiirinin Kaynakları Ss, 1-33
Sources of Garip and İkinci Yeni Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner Tunç  
Gülşen-i Edeb Dergisi Üzerine Bir İnceleme Ss, 33-44
An Analysis On The Gülşen-i Edeb Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan  
Nihâdî’nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi Ss, 45-70
Poetic Translation Of Qasidah Al-Burdah By Nihadi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Kufacı  
Divan Şairinin Gözünden Çiftçi-Köylü Portresi Ss, 71-106
A Portrait of the Farmer-Peasant from the Perspective of Divan Poets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Demirbaş  
Ağız Sözlükleri Ss, 107-123
Dialect Dictionaries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Çağrı Ölçücü  
Tahtacı Ağzının Çanakkale Yerli Ağızları İçindeki Yeri Ss, 124-133
The Place of Tahtaci Dialect in Local Dialects of Canakkale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Yıldırım -  
Çini Sanatı Alanında, “Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi” ne Dâhil Edilmesi Önerilen Bir Sanatkâr: Efsane Mehmet Ss, 134-146
An Artist Recommended to be İncluded in the "List of Living Human Treasures" in the Field of Tile Art: Legend Mehmet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Çelikten  
Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Türk Rap Müzik Kültürü Ss, 147-158
Language-Culture Relation Turkish Rap Music Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Şebnem Demirci  
Bekçi Destanı’na Gizlenmiş Nasreddin Hoca Fıkraları Ss, 159-177
Nasreddin Hodja Jokes Hidden in Bekçi Destanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Sandıkkaya Aşır  
Ahmet Mithat Efendi’nin Çengi, Arnavutlar- Solyotlar ve Müşahedat Romanlarında Anlatıcının Konumu Ss, 178-187
The Place of Narrator In Ahmet Mithat Efendi’s Çengi, Arnavutlar- Solyotlar and Müşahedat Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin Dimdik Emeksiz  
Tezer Özlü’nün Romanı “Çocukluğun Soğuk Geceleri” Üzerine Psikolojik Bir İnceleme Ss, 188-206
A Psychologıcal Investıgatıon on Tezer Özlü's Novel "Çocukluğun Soğuk Geceleri"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Dündar  
Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Bereketli Topraklar Üzerinde Romanındaki Köylüler ve Japon Edebiyatı’ndaki Burakuminler Ss, 207-216
A Comparative Study: The Peasants in the Novel, Bereketli Topraklar Üzerinde and the Burakumin in Japanese Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Uğurlu  
Arketipsel Eleştiri Bağlamında Puslu Kıtalar Atlası Ss, 217-235
Puslu Kıtalar Atlası In The Context Of Archetypal Criticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asena Tokgözlü  
Kemal Varol’un Küfran Adlı Şiirinden Romana Yolculuk: Âşıklar Bayramı Ss, 236-250
Journey To The Novel From Kemal Varol’s Poem Titled Küfran: Âşıklar Bayramı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut438
Özet | Abstract | Tam Metin |