Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Nuh Doğan


Editör(ler)

Dr. Turan Güler, Dr.Ahmet Dağlı, Betül Güvendi


30 Ağustos 2022,  2022
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Sabahattin Çağın & Gülden Vicir  
Kıssadan Hisse’nin Yalancıları ve Yalanları

 28, Ss, 1-9

Liars and Lies of Kıssadan Hisse
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Çağla Akar Erbil  
Edebî Tür Açısından Karabibik Eserinin İncelenmesi

 28, Ss, 10-20

Examination of Karabibik in Terms of Literary Genre
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Gülten Bulduker  
Orhan Kemal’in Gurbet Kuşları Romanında Toplumcu Gerçekçiliğin Yansımaları

 28, Ss, 21-37

Reflectıons Of Socıalıst Realısm In Orhan Kemal’s Gurbet Kuşları(Abroad Bırds) Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hayriye Durkaya  
Divan Şiirinin “Bâzâr”larına Dair Bir Değerlendirme

 28, Ss, 38-64

An Evaluatıon of "Bazars" in the Ottoman Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kutlu Hacı  
Cümcümename’de Edatlar ve Edat Görevli Sözcükler

 28, Ss, 65-79

Preposition and Prepositions Tasked Words in Cümcümename
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Elif Sönmez Usta  
Âlî’nin Pendnâme Tercümesinin Söz Varlığının Eski Anadolu Türkçesi Unsurları ve Eskicil Öğeler Açısından İncelenmesi

 28, Ss, 80-96

Âlî’nin Pendnâme Tercümesinin Söz Varlığının Eski Anadolu Türkçesi Unsurları ve Eskicil Öğeler Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ceylan Aydın & Sabahattin Çağın  
Ahmet Mithat Efendi’nin Çocuk Eğitimine Dair Görüşleri

 28, Ss, 97-118

Ahmet Mithat Efendi's Views on Children's Education
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehtap Alper  
Risâle-i Tıbb Adlı Bir Tıp Metni ve Dil Özellikleri

 28, Ss, 119-131

A Medıcal Text Named Risâle-i Tıbb and its Language Features
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Selenay Koşumcu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ağız Araştırmalarında Yeni Bir Yayın: Osman Yıldız, Isparta Merkez İlçe Ağızları

 28, Ss, 132-135

A New Publication in Dialectology: Osman Yıldız, Dialects of Isparta Central District
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |