Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Nuh Doğan


Editör(ler)

Dr. Turan Güler, Dr.Ahmet Dağlı, Betül Güvendi


30 Ağustos 2022,  2022
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Sabahattin Çağın & Gülden Vicir  
Kıssadan Hisse’nin Yalancıları ve Yalanları
Liars and Lies of Kıssadan Hisse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut489

Çağla Akar Erbil  
Edebî Tür Açısından Karabibik Eserinin İncelenmesi
Examination of Karabibik in Terms of Literary Genre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut491

Gülten Bulduker  
Orhan Kemal’in Gurbet Kuşları Romanında Toplumcu Gerçekçiliğin Yansımaları
Reflectıons Of Socıalıst Realısm In Orhan Kemal’s Gurbet Kuşları(Abroad Bırds) Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut492

Hayriye Durkaya  
Divan Şiirinin “Bâzâr”larına Dair Bir Değerlendirme
An Evaluatıon of "Bazars" in the Ottoman Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut496

Kutlu Hacı  
Cümcümename’de Edatlar ve Edat Görevli Sözcükler
Preposition and Prepositions Tasked Words in Cümcümename
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut432

Elif Sönmez Usta  
Âlî’nin Pendnâme Tercümesinin Söz Varlığının Eski Anadolu Türkçesi Unsurları ve Eskicil Öğeler Açısından İncelenmesi
Âlî’nin Pendnâme Tercümesinin Söz Varlığının Eski Anadolu Türkçesi Unsurları ve Eskicil Öğeler Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut495

Ceylan Aydın & Sabahattin Çağın  
Ahmet Mithat Efendi’nin Çocuk Eğitimine Dair Görüşleri
Ahmet Mithat Efendi's Views on Children's Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut493

Mehtap Alper  
Risâle-i Tıbb Adlı Bir Tıp Metni ve Dil Özellikleri
A Medıcal Text Named Risâle-i Tıbb and its Language Features
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut450

Selenay Koşumcu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ağız Araştırmalarında Yeni Bir Yayın: Osman Yıldız, Isparta Merkez İlçe Ağızları
A New Publication in Dialectology: Osman Yıldız, Dialects of Isparta Central District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut494