18 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh Doğan

Editör Yardımcısı
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan

Mainz/ Almanya  2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulselam Arvas  
Kıpçak Sahası Türk Destanlarındaki Kadın Kahramanlara Dair Bazı Tespitler Ss, 1-10
Some Determinations On Female Heroes in Turkic Epics of Kipchak Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan Boz  
Ahmed Fakih’e Atfedilen İki Eser Üzerinde “Aitlik Tespitine Yönelik” Biçimbilgisel Bir Karşılaştırma Ss, 11-23
A Morphological Comparison For Detection Of Belonging On Two Works Attributed Ahmed Fakih
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Şafak -  
Meral Çelen’in Öykülerinde Kadın Sorunları Ss, 24-32
Women's Issues of Meral Çelen's Short Stories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül Yonar Şişman  
Ziya Gökalp'in Kızıl Elma Şiirinde Arketipler Ss, 33-43
Archetypes In Ziya Gökalp’s Kızıl Elma Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Kurtulgan  
Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Adlı Eserindeki Deyim Varlığının Tespiti Üzerine Ss, 44-57
On The Determınatıon Of The Idıoms’s Beıng Of Hüseyin Nihal Atsız’s Work Named Ruh Adam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göksel Sert  
Elektronik Sözlük Tipolojileri ve Lexica Örneği Ss, 58-70
Electronic Dictionary Typologies and Lexica Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salim Küçük  
Doğu Ve Batı Türkçesi Satır Altı Kur’an Tercümelerinde Kıyamet Günü Kavramı İçin Kullanılan Ad Aktarmaları Ss, 71-89
Metonymy For The Concept Of “Doomsday” Used As The Inter Linear Qur’an Translations In The East And West Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhamit Toprak  
Türk Kültüründe Evlilik ve Çocuğa Ad Verme Geleneği: Alevi Bektaşi Örneği Ss, 90-95
In Turkish Culture Marriage and Giving Name to Children Tradition: Alevi Bektaşi Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beste Semiha Bahçeci  
Ahmet Mithat Efendi’nin Arnavutlar-Solyotlar Adlı Romanında Arnavutluk ve Arnavutlar Ss, 96-109
Albania and Albanians in Ahmet Mithat Efendi’s Novel Albenians and Soliots
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hulusi Polat  
Eski Türk Yazıtlarında Geçen Ügüz Ve Sub Kelimeleri Üzerine Bir İnceleme Ss, 110-119
A Survey On The Words Ügüz And Sub In Old Turkish Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zahide Efe  
Kastamonulu Divan Şairi Tali'i ve Şiirleri Ss, 120-153
A classical Ottoman Poet Tali'i, From Kastamonu and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin Bars  
Söylem Yasaları Bağlamında Fıkra Türü Ss, 154-169
The Type Of Anecdote In The Context Of Dıscourse Laws
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Axadova Maxbuba Salimovna  
Mahmud Qoshg’ariyning Devon’ıdagi Tasavvuf İstilohlarning İlmiy-Nazariy Tadqiqi Ss, 170-178
Analysis of The Terms Tesevvuf in The Work of Kashgar Mahmud's 'Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat Efe  
Türk’ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ana Romanında İkilemeler Ss, 179-202
Hendiadyoins in Novel of Türk’ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut269
Özet | Abstract | Tam Metin |