Baş Editör(ler)

Editör Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN Editör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Esra KARA - Deniz ARSLAN Samsun/ Türkiye 30.04.2017
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Esra KARA - Deniz ARSLAN
Samsun/ TÜRKİYE  2016
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Fatih Arslan  
Erdem Bayazıt Şiirinde Yer Değerleri: Yutan Kentler / Tutan Şehirler
Place Values in Erdem Bayazıt Poetry: Swallowing Cities / Holding Cities ...


Yusuf Aydın  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Argoya İlişkin Görüşleri
The Views of the Students Who Are Learning Turkish as A Foreign Language on Slang


Salih DEMİRBİLEK  
Orhon Yazıtlarında Geçen t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş İbaresi Üzerine
On Expression t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş In The Orkhon Inscriptions


Filiz Mete - Bilge Bağcı Ayrancı  
Dil ve Edebiyata İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
Analysis On Perception Of Language And Literature By Metaphors


Cihangir Kızılören  
Dedem Korkut Kitabı’nda Kullanılan -dı Ekinin İşlevleri
Functions of Suffix “-dı” Used In The Dedem Qorqut Kitabı


Isa Memishi  
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Arnavut Eğitim Kurumlarında Arapça Dilinin Durumu ve Rolü
The status and role of the Arabic language in educational institutions at Albanians during the reign of the Ottoman Empire


Beyazıt Bilge Metin  
Geydoğan Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar
A Contribition to Turkish Dialects Dictionary from Geydoğan Dialect


Muharrem Özden  
Gümülcine Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On Idioms Common In Komotini Accent


Abdulla Rexhepi  
Şemseddin Sami’nin Farsça Şiir Üzerine Görüşleri Hakkında Bir Değerlendirme
An Analyze on The Assessments of Shemseddin Sami Frashëri about The Persian Poetry


Fadime Tikbaş Apak  
Kültür Eğitimi ve Bulmacalar
Cultural Educatıon and Crosswords


Erdem Uçar  
Eski Türkçe Burnaç ‘Sukabı’ Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler
Some Remarks on the Etymology of Old Turkic burnac ‘Jug’


Sahra İpek Edis  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Hikâyesi (1923-2013)
Ahmet Özgür GÜVENÇ (2014), Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Hikâyesi (1923-2013), Gece Kitaplığı, Ankara. 460 s. ISBN 9786053240648


Ahmet ÖNTÜRK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Klasik Türk Şiirinde Merkez ve Taşra
Murat Öztürk (2016) Klasik Türk Şiirinde Merkez Ve Taşra, Kadim Yayınları, İstanbul, 344 s. ISBN-13: 978-9759000752