Baş Editör(ler)

Editör Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN Editör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Esra KARA - Deniz ARSLAN Samsun/ Türkiye 30.04.2017
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Esra KARA - Deniz ARSLAN
Samsun/ TÜRKİYE  2016
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Fatih Arslan  
Erdem Bayazıt Şiirinde Yer Değerleri: Yutan Kentler / Tutan Şehirler

 11, Ss,

Place Values in Erdem Bayazıt Poetry: Swallowing Cities / Holding Cities ...
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yusuf Aydın  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Argoya İlişkin Görüşleri

 11, Ss, 9-18

The Views of the Students Who Are Learning Turkish as A Foreign Language on Slang
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salih DEMİRBİLEK  
Orhon Yazıtlarında Geçen t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş İbaresi Üzerine

 11, Ss, 47-52

On Expression t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş In The Orkhon Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Filiz Mete - Bilge Bağcı Ayrancı  
Dil ve Edebiyata İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

 11, Ss, 53-64

Analysis On Perception Of Language And Literature By Metaphors
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Cihangir Kızılören  
Dedem Korkut Kitabı’nda Kullanılan -dı Ekinin İşlevleri

 11, Ss, 65-71

Functions of Suffix “-dı” Used In The Dedem Qorqut Kitabı
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Isa Memishi  
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Arnavut Eğitim Kurumlarında Arapça Dilinin Durumu ve Rolü

 11, Ss, 73-78

The status and role of the Arabic language in educational institutions at Albanians during the reign of the Ottoman Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Beyazıt Bilge Metin  
Geydoğan Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar

 11, Ss, 79-88

A Contribition to Turkish Dialects Dictionary from Geydoğan Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Muharrem Özden  
Gümülcine Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme

 11, Ss, 89-111

An Evaluation On Idioms Common In Komotini Accent
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Abdulla Rexhepi  
Şemseddin Sami’nin Farsça Şiir Üzerine Görüşleri Hakkında Bir Değerlendirme

 11, Ss, 113-120

An Analyze on The Assessments of Shemseddin Sami Frashëri about The Persian Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Fadime Tikbaş Apak  
Kültür Eğitimi ve Bulmacalar

 11, Ss, 121-126

Cultural Educatıon and Crosswords
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erdem Uçar  
Eski Türkçe Burnaç ‘Sukabı’ Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler

 11, Ss, 127-132

Some Remarks on the Etymology of Old Turkic burnac ‘Jug’
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Sahra İpek Edis  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Hikâyesi (1923-2013)

 11, Ss, 131-135

Ahmet Özgür GÜVENÇ (2014), Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Hikâyesi (1923-2013), Gece Kitaplığı, Ankara. 460 s. ISBN 9786053240648
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ahmet ÖNTÜRK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Klasik Türk Şiirinde Merkez ve Taşra

 11, Ss, 137-140

Murat Öztürk (2016) Klasik Türk Şiirinde Merkez Ve Taşra, Kadim Yayınları, İstanbul, 344 s. ISBN-13: 978-9759000752
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |