Baş Editör(ler)

27. SAYI/ NİSAN 2022 


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Nuh Doğan


Editör(ler)

Dr. Turan Güler/ Dr. Ahmet Dağlı/ Deniz Aslan


Samsun/ Türkiye,  2022
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Burcu Uşaklı Sandal  
Baba-Kız İlişkileri Bağlamında Nahid Sırrı Örik’in Sultan Hamid Düşerken Adlı Romanı

 27, Ss, 1-10

Nahid Sırrı Orik’s When Sultan Hamid Was Falling Novel in the Context of Father-Daughter Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Gülser Ersoy  
Köktürk Yazıtlarında ve Eski Uygur Metinlerinde Yeterlilik Kiplik İşaretleyicilerinin Semantik Haritası ve İzledikleri Yol

 27, Ss, 11-30

Semantic Map of Modality Markers of Ability and Their Path in Köktürk Inscription and Old Uighur Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ali Karahan &Tuğrul Bakır  
Uyumsuzluğun Güzelliği: Ece Ayhan Şiirinin Arketipsel Yorumu

 27, Ss, 31-58

Beauty of Disharmony: Archetypal İnterpretation of Ece Ayhan Poetry

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Furkan Coşkun  
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında Bir Tercüme Tenkidi Örneği: Sefiller

 27, Ss, 59-75

An Example Of Translation Criticism in Turkish Literature in The Reformation Era: Sefiller
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Özkan Daşdemir  
California Üniversitesi Türkçe El Yazmaları Koleksiyonu’nda Kayıtlı Bir Cönkteki Nasreddin Hoca Fıkraları

 27, Ss, 76-95

Nasreddin Hodja Anecdotes in a Cönk Registered in the Turkish Manuscripts Collection of the University of California
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Meltem Yanık  
II. Meşrutiyet Dönemine Ait Bir Sosyal Tenkit Örneği Olarak İbnü’l Hakkı Mehmed Tahir’in Hanımlarımıza Mahremâne Bir Mektup’u

 27, Ss, 96-113

The Hanımlarımıza Mahremâne Bir Mektup of İbnü’l Hakkı Mehmed Tahir as a Social Criticism Case of the Second Constitutional Era

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zahide Efe  
17. Yüzyıl Divan Şairi Ördek-zâde Mustafâ Nâzım ve Dîvânçesi

 27, Ss,

17th Century Divan Poet Ördek-zade Mustafa Nazım and His Divan

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salim Küçük & Hakan Çelebi  
Aitlik Grubunun Kelime Grupları Arasındaki Yeri ve Yapısı

 27, Ss,

The Place And Structure Of The Belonging Group Between Word Groups

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Bülent Oskay  
“Gönül Hanım” Romanının “Kızılelma”, “Yeni Turan”, “Aydemir” Eserleriyle Ütopya Temelinde Karşılaştırma Denemesi

 27, Ss, 187-205

A Trying Comparison of The Novel "Gönül Hanım" with the Works of "Kızılelma", "Yeni Turan", "Aydemir" on the Basis of Utopia

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Sabahattin Çağın & Şerife Çağın  
Halit Ziya’nın Kitaplarına Girmemiş Batı Edebiyatına Dair Yazıları

 27, Ss,

Halit Ziya’s Articles on Western Literature That Are Not Included in his Books

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nuray Küçükler Kuşcu  
Ahmet Büke’nin Kırlangıç Zamanı Adlı Yapıtında Çocuk Edebiyatının Temel Ögeleri

 27, Ss, 217-228

The Basic Elements of Children's Literature in Ahmet Büke's Book Titled Kırlangıç Zamanı

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ayşe Şeyma Fındık  
N. F. Katanov Derlemelerinde Görülen Edebi Türler

 27, Ss, 229-242

The Literary Genres in Folk Compilations of N.F. Katanov

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Sümeyra Karayiğit & Kürşat Efe  
Formulaic Words in the Novel of Çarşamba Karısı Cinayetleri of Metin Savaş

 27, Ss, 243-262

Metin Savaş’ın Çarşamba Karısı Cinayetleri Romanında Kalıp Sözler
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |